cab-logo
Miljö

MILJÖDIPLOMERADE SEDAN 2011

Vi ser på arbetet kring miljöfrågor som extremt viktigt. Vi har ett väl utformat miljöledningssystem och samtlig personal hos oss är miljöutbildad med vidareutbildning.

Diplomeringen görs av ett företag som heter SEE U och baseras på Svensk Miljöbas.

Vid årlig revision går vi igenom hela arbetet och bedöms av auktoriserad miljörevisor, för att stämma av att vi följer vad som krävs för att bli omdiplomerade.

Detta arbete genomsyrar hela verksamheten och säkerställer också att våra produkter produceras på ett så miljövänligt sätt som möjligt.
Ladda ner vår miljöpolicy.


För att läsa mer om vår diplomering, tryck här http://www.seeu.se/


Inför varje revision sätter vi upp miljömål som vi arbetar med under årets gång. 

I slutet av 2019 gjorde vi en energikartläggning och fick många bra tips på hur vi kan arbeta mer effektivt med energin.

Utifrån kartläggningen satte vi också upp nya miljömål för kommande år som t ex omfattar att all verkstadsbelysning ska bytas ut till LED

(ett arbete som redan är påbörjat) samt utföra läcksökning på vårt tryckluftssystem.


Något som dessutom diskuteras aktivt hos oss nu är att förse taket på vår lokal med solceller. Detta ligger längre fram i planerna, men vi hoppas att det kan bli verklighet inom några år!

MILJÖMÅL